2016 blir ett bra år

Det är högsäsong nu och beläggningen är mycket god – 2016 ser ut att bli ett mycket bra år för oss. Vädret har ju överlag varit bra och det är nog en av de viktigaste faktorerna för att avgöra om det kommer att bli ett bra år eller inte. Men alldeles oavsett vädret så har vi under de senaste åren kunnat se en klart uppåtgående trend och vi tror nog att den kommer att hålla i sig, med vissa avvikelser från år till år beroende på de yttre omständigheterna. Så vi kommer att fortsätta våra projekt med att förbättra och bygga ut för att på så sätt kunna bli ännu attraktivare. Motsatsen till en nedåtgående spiral med andra ord!

Nu så här mitt i högsäsongen ska vi nog inte dra igång några större projekt, men väl framåt hösten. En sak vi ska ordna till är vår parkering, som förutom att den känns lite liten också saknar tak. Vi kommer att bygga ut den med åtta platser till, och dessutom bygga tak för ungefär hälften av platserna. Men även om vi kommer att utföra arbetet i höst så kommer det ju inte att vara tomt på hotellet, och vi vill ju gärna hålla störningsmomentet till ett minimum. Det är lite av ett dilemma när man har ett hotell och vill bygga ut på olika sätt, att undvika att gästerna störs.

För mycket oljud?
Som ett första steg har vi därför beställt en bullermätning för att ta reda på hur pass störande arbetet kan tänkas komma att bli, rent ljudmässigt. Buller är någonting som vi tror att våra gäster kan tänkas komma att reagera ytterst negativt på, så vår förhoppning är att det inte kommer att låta så mycket. Parkeringen ligger en bit bort från själva hotellet, så det är bara att hoppas att det är tillräckligt långt bort.

Men nu ska vi inte tala om sådana tråkigheter. Vädret är fint, gästerna är nöjda och allting går som en dans. Vi här på Folgerforsen kunde inte vara mycket nöjdare än vi är – och vi tror att gästerna tycker det samma. Därmed vill vi önska en trevligt sommar, till både gamla, nya och kommande gäster!


Posted in Blogg by with comments disabled.