Inga avvikelser här!

Att driva ett hotell innebär ett mycket stort ansvar. Det gör det självklart oavsett vilken sorts verksamhet man driver, men just hotell är lite speciellt. Om folk inte är nöjda så kommer man väldigt, väldigt snabbt att få veta det, och det kommer att sprida sig som en löpeld. Då kommer man inte att få många nya kunder. För ett hotell är upplevelsen och gästernas reaktion ALLT. Det som går fel måste med andra ord rättas till omedelbums, utan några dröjsmål eller komplikationer. Med andra ord är ett väl fungerande system för att hantera störningar och avvikelser ett absolut måste. Under de år vi drivit Folgerforsens så har vi lyckats ganska bra med det även om vi definitivt inte är perfekta. Men för årets säsong så har vi tänkt oss att ta det hela ett steg längre.

Ordning och reda
Vi har nämligen börjat använda oss av AMsystems avvikelsehantering, vilket gör det enklare att få en överblick vad som egentligen hänt när någonting inte fungerat som det ska. Det är en del av deras webbaserade tjänst som inte bara handlar om avvikelsehantering (det vill säga problem), utan även underhåll, dokument och olika ärenden. Ganska så självklart egentligen eftersom det är saker man måste ha koll på för att kunna reda ut vad det är som har gått fel. Vi har nu kört med systemet i drygt en månad och det fungerar som det ska. Inga stora fel eller problem har inträffat, men lite småstrul har vi nu kunnat fixa till och reda ut så att hela verksamheten flyter på lite smidigare.

Rapporter som måste läsas
Självklart innebär inte systemet att allting rättar till sig automatiskt. I stället lämnar det ut rapporter, som sedan måste läsas. Det är någonting som måste göras till en rutin; kanske inte daglig, men en gång per vecka, så att vi kan gå till botten med de problem som uppstår. Men den förenkling det innebär att få grundliga och bra rapporter innebär en massiv förbättring och en tidsbesparing som inte ska underskattas. Vi är rätt så säkra på att AMsystems avvikelsehantering kommer att betala sig, och på så vis faktiskt vara gratis, eller snarare faktiskt GE oss pengar!


Posted in Blogg by with comments disabled.